Regulamin katalogu

Wpisy są moderowane - nie wszystkie zatem są akceptowane.

Wpis powinien mieć długość minimum 3000 znaków, dotyczyć istniejącej strony firmowej (adresu jej głównej strony), być zaopatrzony w dane adresowe i kontaktowe firmy oraz grafikę - logotyp.

Przyjmujemy tylko wpisy o unikalnej treści - bez powielania treści wpisu z innych stron czy katalogów.

By dokonać wpisu do katalogu stron firmowych należy:

1. zarejestrować się w serwisie (dostęp do panelu logowania - link po prawej stronie menu),

2. zalogować się w serwisie,

3. wybrać kategorię, na stronie wybranej kategorii kliknąć w link: "dodaj wpis",

4. wypełnić w sposób prawidłowy i rzetelny formularz wpisu do katalogu stron firmowych, koniecznie dodać logo firmy, dane adresowe, siedzibę, dane kontaktowe i ewentualnie grafiki/zdjęcia do galerii firmowej, wpisać branżę/działalność/asortyment, zlokalizować firmę na mapie (system automatycznie lokalizuje siedzibę firmy po wprowadzeniu danych adresowych i naciśnięciu przycisku "zlokalizuj na mapie"), podać adres strony firmowej.

O zaakceptowaniu wpisu do katalogu firm informujemy po moderacji e-mailem.

Gdy wpis nie jest unikalny, nie prowadzi do rzeczywistej strony firmowej (strony głównej, nie podstrony), jest za krótki, nie jest zaopatrzony w dane adresowe i kontaktowe, nie ma zaimplementowanej grafiki - jest odrzucany. Nie przyjmujemy również stron o treściach naruszających prawo, reklamujących leki i inne niedozwolone substancje, stron erotycznych, warezów itd. Brak przyjęcia strony do katalogu nie będzie uzasadniany.

Dodając wpis użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie rzadko - nie częściej niż raz w miesiącu, materiałów reklamowych na adres e-mail podany w procesie rejestracji.