Cechy charakteryzujące przedsiębiorstwa państwowe

Przedsiębiorstwa państwowePrzedsiębiorstwa państwowe tworzone są przez odpowiednie organy administracji państwowej np. ministra czy wojewodę, organy te nazywane są organami założycielskimi.

Majątek takiego przedsiębiorstwa pochodzi z wydzielonych zasobów majątku państwowego. Przedsiębiorstwa takie prowadzą swoją działalność na zasadach wynikających z ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Warto również wspomnieć, że przedsiębiorstwa te charakteryzuje czyli samodzielność, samorządność oraz samofinansowanie (3xS).

a) Samodzielność - przedsiębiorstwo państwowe prowadzi swoją działalność decydując niezależnie przez swoje organy o wszystkich sprawach dotyczących jego działalności.

b) Samorządność - polega na tym, że załoga uczestniczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz stanowi o jego istotnych sprawach. Warto zaznaczyć, że najważniejszym organem samorządnym załogi jest rada pracownicza.

c) Samofinansowanie - ostatnim cechą charakterystyczną jest samofinansowanie. Przedsiębiorstwo musi na bieżąco pokrywać wydatki związane z użyciem środków produkcji, wynagrodzeniem pracowników.

W wyniku uzyskania przychodów w wyniku dóbr i usług z przychodów przedsiębiorstwa pokrywa się zobowiązania wobec budżetu państwa oraz innych osób prawnych. Natomiast nadwyżka środków finansowych jest przeznaczona do podziału. Przedsiębiorstwa państwowe są ważnym elementem gospodarki państwowej.