Cechy charakteryzujące przedsiębiorstwa państwowe

Przedsiębiorstwa państwowePrzedsiębiorstwa państwowe tworzone są przez odpowiednie organy administracji państwowej np. ministra czy wojewodę, organy te nazywane są organami założycielskimi.

Więcej…

   

Etyka w reklamie i marketingu

Etyka w reklamieChoć w marketingu bezpośrednim można wykorzystać wiele skutecznych, nowatorskich rozwiązań, dość często pojawia się pytanie związane z etycznym wymiarem takiej działalności. Etyka, również w biznesie, odgrywa bardzo ważną rolę, zatem naruszanie jej podstawowych zasad jest poważnym (a niestety dość często popełnianym) błędem.

Które działania związane z marketingiem bezpośrednim wzbudzają najwięcej wątpliwości?

Więcej…

   

Pozytywne nastawienie

Pozytywne nastawienieJesteś typem człowieka, który posiada pozytywne nastawienie do tego, co robi, do świata, do ludzi? Posiadasz wiarę w to, co robisz? Starasz się rozwiązywać zaistniałe problemy bądź przeszkody? Nie pozwalasz na to, by się nie pogrążyć w apatii i negatywnym myśleniu oraz niewłaściwych przekonaniach?

Więcej…